1. Загальні положення

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією ФОП Фролова Марія Вікторівна (Інтернет-магазин “Smart Smell”), далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір» . Вищевказане ФОП розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://smart-smell.com.ua (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця на момент розміщення замовлення на сайті.

2. Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

 • «Товар» – парфумерні засоби та комплектуючі, супровідні товари;
 • «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • «Продавець» – ФОП Фролова Марія Вікторівна, який реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» – фізична особа, ФОП або юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплату Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробку і доставку замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформления замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину, що є у наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості, але може бути обмежена наявністю товару у Продавця.

4.3. При відсутності товару на складі Продавець зобов’язаний поставити Покупця до відома по телефону або електронною поштою.

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

5. Порядок доставки та оплати замовлення

5.1. Порядок доставки та оплати замовлення зазначений на сторінці: https://smart-smell.com.ua/uk/dostavka-i-oplata/

5.2. Продавець залишаэ за собою право аннулювати замовлення, якщо:

 • грошові кошти не надійшли на рахунок Продавця протягом 5 робочих днів;
 • не вдалося зв’язатися з Покупцем для уточнення умов оплати, доставки або комплектації протягом двох робочих днів.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

6.2. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

6.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • за невідповідність колірної гами товару та його зображення на Інтернет-сайті через різну передачу кольорів моніторів;
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • за затримку та перебої в наданні Послуг з обробки замовлення та доставки товару, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;
 • за протиправні та незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою наданого йому доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

7.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили в цьому Договорі розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

7.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8. Інші умови

8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті https://smart-smell.com.ua

8.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного продажу товарів через Інтернет.

8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

8.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами вважається дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

8.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару та оформлення замовлення є безкоштовним для Покупця.

8.7. Інформація, яку надає Покупцець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків.

8.8. Продавець може направляти Покупцю повідомлення про новини, акції, товари та інші події, привітання зі святами, поради щодо використання товарів та по іншим інформаційним приводам, використовуючи контактні дані, що надані Покупцем при оформленні замовлення.

9. Повернення та обмін, гарантійні зобов’язання

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

9.1. Порядок повернення товару належної якості, що не був у використанні (далі в цьому пункті “Товар”):

 • Повернення товару можна здійснити не пізніше, ніж через 14 днів з моменту отримання товару.
 • Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.
 • Після повернення Покупцем товару Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

9.2. Порядок повернення товару неналежної якості описаний на сторінці: https://smart-smell.com.ua/uk/povernennya-ta-obmin/.

10. Термін дії договору

10.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

10.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.